Huvudmeny
bullet Länkar
MP i kommunen

Jan Segerstedt
ledamot i kommunfullmäktige, 
valberedningen, 
kommunstyrelsen, 
socialutskottet, 
FINSAM  
samt ersättare i KSAu.
Ordförande i Landstingets 
samverkansberedning POLSAM 
samt ersättare i 
Tandvårdsnämnden, Landstinget.
072-73 408 20
jan.segerstedt@svenskakyrkan.se
 
Ulla Myrström 
ersättare i kommunfullmäktige 
0250-431 88 
umf@telia.com  

Irene Westergaard 
Mora-Orsa Miljönämnd   
Ordinarie ledamot  
0250-422 32
Har ej epost, Ring i stället.    

Olle Bengtson
ersättare i kommunfullmäktige
och nämndeman.
olle_bengtson@yahoo.se
073-1840225

Carina Gillgren
ersättare i Oreälvens kraft AB. 
0250 - 55 12 64 
gillgrencarina@gmail.com  

Nouredin Bin Abdull
ersättare i valnämnden. 
076-035 32 00.
 
MP-Orsa i Svenska kyrkan

Svenska Kyrkan fullmäktige
Olle Bengtson
0250-551122
olle_bengtson@yahoo.se

Ulla Myrström
0250-43188
umf@telia.

Jan Segerstedt
jan.segerstedt@svenskakyrkan.se
072-73 408 20

Kyrkorådet
Jan Segerstedt
 jan.segerstedt@svenskakyrkan.se
072-73 408 20
Ulla Myrström (ordinarie)
0250-43188
umf@telia.com

Kyrkomötet samt
Stiftsfullmäktige

Jan Segerstedt
jan.segerstedt@svenskakyrkan.se
072-73 408 20
Ulla Myrström(ordinarie)
Räknare
Denna sida idag
Totalt: 0
unika: 0

Denna sidan någonsin...
Totalt: 20778
unika: 12626

Webbplats...
Totalt: 30641
unika: 18142
Möten 2016 hösten

 
Möten 2016
HÖSTEN

7 sept kl. 18.30   hos Ulla Myrström, Stenbergsv. 19  Tel: 431 88
INSTÄLLT!
19 okt kl. 18.30   
hos Ulla Myrström, Stenbergsv. 19  Tel: 431 88
INSTÄLLT!
2 nov  kl 18,30 hos Ulla Myrström, Stenbergsv. 19  Tel: 431 88
INSTÄLLT!

Nu blir nästa möte den 17 november kl. 17 på KOMMUNHUSET. 
Glöm alla andra datum det blir detta som gäller.
Väl mött!
måndag 06 februari 2017
Framtiden för MP-Orsa

Miljöpartiet i Orsa kan inte ställa upp i nästa val.
Många aktiva i partiet är gamla och sjuka.
Vem skall ställa upp i fortsättningen?
Skall vi lägga ner partiet?
Hur går det då i valet?
Vi kommer ju att få röster ändå.
Tänk om illasinnade personer skriver sina namn på blanka röstsedlar och kommer in i kommunfullmäktige som miljöpartister. Sådant har hänt andra partier. Vad gör vi åt det?
Det skall vi diskutera.
Kom till Ulla Myrström Onsdag 15 februari kl 18,30
Postad av Göran den måndag 06 februari 2017 - 12:52:14 | Läs/Posta kommentar: 0 |utskriftsvänlig Skapa pdf av detta nyhetsobjekt
måndag 16 maj 2016
Jan Segerstedts återblick på 2015

Återblick på verksamhetsåret 2015
med koppling till personliga förtroendeuppdrag.

Kommunstyrelsen:
Mp ingår i Majoritetsgruppen vars största parti är Centerpartiet.
Samverkansklimatet har varit gott och fokus har legat på Skola, Äldreomsorg och Tillväxtfrågor.

Kommunens politiska organisation har förändrats och en ny tjänstemannaorganisation arbetas fram för att träda i funktion augusti 2016.

Budget 2015:
Samtliga förvaltningar redovisar ett överskott 2015 vilket bl.a. beror på ökade anslagna medel (16,4 mkr) samt ett stort överskott (4,3 mkr) från verksamheten.
Ensamkommande barn.
Ytterligare en faktor till överskottet är att en del tjänster varit vakanta under året.

Socialutskottet:
Beslut har tagits att göra hela Orsagården till ett Demensboende och 1,44 milj. har tillförts budgeten för äldreomsorgen.
Team och arbetsgrupper har bildats för att tillsammans med personalen utveckla omsorgen om äldre.
Omsättning av personal inom individ och familjeomsorgen har varit hög varför rekrytering har pågått under stor del av året.

FINSAM:
Norra Dalarnas Samordningsförbund består av Älvdalens, Orsa och Mora kommun, Landstinget Dalarna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Syftet: är att ge de lokala aktörerna bättre möjligheter att prioritera gemensamma insatser för att hindra människor att hamna i en gråzon mellan de olika aktörerna. Och ges en möjlighet till kontakt med arbetsmarknaden.

POLSAM:
Samverkansberedning Orsa kommun, Landstinget Dalarnas Norra hälso- och sjukvårdsberedning.
Syfte: skapa förutsättningar för bra samordning i gemensamma vård- och välfärdfrågor så att detta optimeras för befolkningen i Orsa. Minst fyra gånger per år sammanträder beredningen.

Landstingsgruppen, Tandvårdsnämnden:
Hög belastning och märkbara vakanser inom Folktandvården. Beslut om att där fler mottagningar finns slå samman till en mottagning med längre öppethållandetider. Deltog i Kongressen som observatör.

Distriktet Dalarna:
Har ingått i styrelsen under året.
Vid vissa tillfällen har det varit svårt att få styrelsen att vara beslutsmässig. Under 2016 kommer antalet styrelseledamöter att minskas till 11 st.
Styrelsen har också tagit beslut om att lägga ut en del av sina möten på annan plats i länet än Borlänge. Och genom detta försöka nå ut till våra mp-grupper.
Har deltagit i Distriktets utbildning


Orsa den 10 maj 2016

Jan Segerstedt
Postad av Göran den måndag 16 maj 2016 - 15:59:19 | Läs/Posta kommentar: 0 |utskriftsvänlig Skapa pdf av detta nyhetsobjekt
torsdag 25 februari 2016
Avloppsfrågor för dyra för vår framtid?

  Avloppsfrågor för dyra för vår framtid?  
Det pågår ett informationsarbete för att få oss i Orsa att ansluta alla enskilda avlopp till centrala anläggningar. Som om det är den bästa lösningen för miljön. 

Om man nu har centrala anläggningar, hur skall de då skötas? 
Troligen på samma sätt som hittills. En slamsugarbil tömmer och transporterar därefter slammet till Orsa reningsverk, som inte kan bättre än att separera fasta föremål från det övriga. 

Att separera och ta vara på gödningsämnen, ex. vis fosfat- och läkemedelsrester kan man icke. Även tungmetaller såsom kadmium blir kvar i slammet som sedan man skänker bort till lantbrukare för att de skall gödsla sina åkrar. 
Bluffen är att gödningsmedel skall åter i kretsloppet. 
Att människor får njurskador av att  kadmium ingår talar man tyst om. 
Reningsverket har löst sitt problem, att bli av med allt slam. 
Att lösa avloppsfrågor på detta sätt är att bita sig själv i svansen. 

Naturligtvis måste man börja vid källan och ställa sig frågan: Hur skall vi förhindra att kemikalier, mediciner och tungmetaller hamnar i avloppet? 
Vad finns det i tvättmedel, diskmedel hygienprodukter etc.? 
Måste vi maskindiska? Går det inte lika bra med mildare diskmedel typ såpa? 
Kanske vi kan diska för hand. 
Måste vi använda tvättmedel som gör ”Bländande” rent? Och behövs blekmedel eller mjukgörare. 
Fundera på detta innan vi bygger omfattande avloppssystem!

Göran NK Torin/Skattungbyn

Postad av Göran den torsdag 25 februari 2016 - 14:04:17 | Läs/Posta kommentar: 0 |utskriftsvänlig Skapa pdf av detta nyhetsobjekt
onsdag 17 februari 2016
generös flyktingpolitik

Uttalande för en generös flyktingpolitik   

Den gyllene regeln säger att Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.” 

Många av oss Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK) har valt partisamhörighet med utgångspunkt från vår egen kristna tro. 
Valet har fallit på Miljöpartiet som med sina tre gränslösa solidariteter mycket väl harmoniserar med vår tro: 
-       Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet 
-       Solidaritet med kommande generationer 
-       Solidaritet med världens alla människor   

Vi upplever nu att den tredje solidariteten har urholkats betydligt i samband med regeringens skärpta flyktingpolitik. 
En migrationspolitik där speciellt ensamkommande barn och barnfamiljer kommer i kläm bl.a. genom att införa identitetskontroller, åldersbestämningar, tillfälliga uppehållstillstånd och kraftigt begränsade möjligheter att återförenas med sina familjer.   

Vi vill påtala att MP skall stå fast vid sitt Valmanifest om Migration och likarättigheter:Vi kommer alltid att arbeta för en mer human och öppen politik och vi kommer aldrig att göra det svårare för människor att komma till Sverige.”   

Denna utveckling utmanar vår människosyn om alla människors lika värde och kärleken till våra medmänniskor. 
Vår förhoppning är att Miljöpartiet återigen skall stå för en human migrationspolitik!   
Vi vill också uttrycka vårt fulla stöd till Ärkebiskop Antje Jackeléns kritiska uttalande om den rådande flyktingpolitiken!   

1 februari 2016
Styrelsen för MPSK riks Anders Rålin, ordförande MPSK riks 
Marja Sandin-Wester, Stockholms stift 
Jan Segerstedt, Västerås stift 
Magnus Gunnarsson, Skara stift 
Eva Hallström, Karlstads stift 
Terence Hongslo, Uppsala stift 
Ylva Wahlström, Stockholms stift  
Carl-Henrik Henriz, Lunds stift 
Klas Linné, Linköpings stift 
Bengt Nilsson, Härnösands stift
Postad av Göran den onsdag 17 februari 2016 - 10:09:50 | Läs/Posta kommentar: 0 |utskriftsvänlig Skapa pdf av detta nyhetsobjekt
tisdag 22 september 2015
Protest mot sparkande av Eva Nordfjell

Öppet brev till Orsas kommunchef Ann-Therese Albertsson

Med stor bestörtning har vi fått veta att Eva Nordfjell fått lämna sin tjänst som integrationschef i Orsa kommun. Vi medborgare som känner till Evas oegennyttiga och stora engagemang för de ensamkommande flyktingbarnen är djupt chockade över den behandling Eva fått av vår kommunchef Ann-Therese Albertsson. Med den kompetens och erfarenhet som Eva besitter vore det en stor förlust för kommunen om Eva slutar som chef speciellt nu när fler ensamkommande samt flyktingfamiljer anländer.
Den förseelse som Eva gjort och redovisats för i MT är i sitt sammanhang en bagatellartad historia inte gjort för egen vinning utan för verksamhetens bästa i den situation som förelåg.
I en liten kommun som Orsa drabbar ett sådant beslut, som är obegripligt, väldigt många inte bara personal, ungdomar i boendet, ideella krafter, utan också många av oss övriga medborgare som känner till verksamheten och Evas engagemang drabbas. 
Eftersom beslutet är obegripligt skapar det en rädsla och frustration som sprider sig i kommunen.
Vi vädjar därför till dig, vår kommunchef Ann-Therese Albertsson att ta tillbaka ditt beslut och återanställa Eva på sin chefspost.
 Ann-Therese, du tror kanske att du gör en prestigeförlust men tvärtom du behåller vårt förtroende och vår respekt för dig skulle öka avsevärt. 
Står du däremot fast vid ditt beslut då har du förlorat förtroendet som kommunchef hos många av Orsa kommuns invånare.

Stig Andersson och Carina Gillgren
Postad av Göran den tisdag 22 september 2015 - 11:58:27 | Läs/Posta kommentar: 0 |utskriftsvänlig Skapa pdf av detta nyhetsobjekt
Gå till sidan       >>  
ARKIVET
Till Migrationsverket och berörda myndigheter 3 mars2015 Göran @ (03 mar : 11:36) (Debatt och kommentarer)
Miljöpartister i Svenska Kyrkan

Välkommen till Miljöpartister i Svenska kyrkan
Vill du påverka Svenska kyrkan i grön riktning?
Vi söker nya medlemmar inför kyrkovalet 2017.
Vi ställer upp i alla stift till Kyrkomötet och Stiftsfullmäktige samt Kyrkoråd.

Kontakta oss:
info.riks@mpsk.se
eller terence.hongslo@gmail.com

Miljöpartister i Svenska kyrkan riks har årsmöte.

Här kan du läsa vad våra ledamöter i Kyrkomötet har skrivit för motioner till Kyrkomötet 2015.

Valresultat i kyrkovalet 2013
Vi är glada för ett bra valresultat där vi ökade mandaten i Kyrkomötet med 50 %, från 8 till 12 mandat.
I många stift ökade mandaten i stiftsfullmäktige med 50 % och vi har ställt upp i många pastorat och församlingar lokalt där vi i vissa fall ökat våra mandat med 150 %.

Se slutgiltiga valresultatet i Kyrkovalet 2013 här

Läs vårt kyrkopolitiska program och valplattform här


http://www.mpsk.se/
Vi finns på Facebook

Vi finns på Facebook 
Kontakta Miljöpartiet

maskros_4309.jpg
Miljöpartiet i Orsa

Ulla Myrström-Faleij
Stenbergsv. 19,  794 33 Orsa
Tel 0250-43188

Epost till Ulla

Bli medlem !
Kom med i den gröna rörelsen, bli medlem i Miljöpartiet de Gröna!

Vi arbetar aktivt i kommuner, landsting, riksdagen och EU-parlamentet. Och vi behöver bli fler!
Som medlem får du vår medlemstidning Grönt som utkommer med fem nummer per år samt information från din kommun- och regionavdelning. Du får tillgång till vårt debattforum och kan delta i våra nätverk.

Du som blir medlem för första gången betalar 50 kronor i medlemsavgift. Därefter betalar du ordinarie avgift. Den varierar mellan 120 och 220 beroende på vilken kommun du bor i.
Klicka här!

Bli medlem i Grön Ungdom


Att bli medlem i Grön Ungdom kostar 60 kr. Är du under 27 år blir du automatiskt medlem i Miljöpartiet de Gröna.
Klicka här!

Bli medlem i Gröna Studenter

Att bli medlem i Gröna Studenter kostar 20 kr första året och 75 kr därefter. Du blir automatiskt medlem i Miljöpartiet de Gröna.
Klicka här!
Länka till oss
Länka till oss
Intressanta sajter !

LEVABILLIGT.jpg

Trädforum
mystiska.jpg
Denna sajt drivs av e107, som distribueras under villkoren i GNU GPL Licensen.

e107.v4 tema av jalist